Về chúng tôi

Về chúng tôi

Công ty TNHH Liên doanh phần mềm AKB Software (AKB) là công ty liên doanh giữa Tập đoàn AIC của Việt Nam và công ty công nghiệp Kubo, công ty phần mềm KB của Nhật Bản. AIC là tập đoàn phát triển theo định hướng tin học và điện tử công trình tiên tiến, được hình thành...