Cách thay đổi màu nền thành viên trong phần mềm Quản lý gia phả 03/2023

Cách thay đổi màu nền thành viên trong phần mềm Quản lý gia phả 03/2023

Màu nền để phân biệt trạng thái của các thành viên trong phả hệ. Mầu của thành viên còn sống và đã mất sẽ khác nhau. Làm sao để thay đổi màu? Thay đổi màu cho các thành viên và đánh dấu thành viên đã mất trong phần mềm quản lý gia phả thì làm thế nào? Trả lời: Để thay...
Thay đổi kiểu chữ hiển thị trên cây gia phả?

Thay đổi kiểu chữ hiển thị trên cây gia phả?

Cây gia phả là một thành phần quan trọng của gia phả trong mỗi dòng họ, nó thể hiện sự liên kết giữa các thành viên cũng như giúp các thành viên trong dòng họ hiểu rõ và trực quan hơn về gốc gác của mình. Các thành viên được thể hiện trong cây gia phả luôn cảm thấy tự...
Sao lưu và khôi phục dữ liệu giữa 2 máy tính.

Sao lưu và khôi phục dữ liệu giữa 2 máy tính.

Để đảm bảo dữ liệu được an toàn và giúp quý khách chuyển đổi máy tính. Phần mềm quản lý gia phả có tính năng sao lưu và khôi phục dữ liệu. Để thực hiện các việc đó, cần làm theo hướng dẫn sau. I. SAO DỮ LIỆU Ở MÁY TÍNH A Sao lưu là một chức năng rất quan trọng để...
Xuất Phả Hệ ra Excel? 2 – Tính năng Excel tiêu chuẩn và nâng cao

Xuất Phả Hệ ra Excel? 2 – Tính năng Excel tiêu chuẩn và nâng cao

Xuất dữ liệu phả hệ ra Excel như thế nào? Tính năng Excel tiêu chuẩn và Excel nâng cao trong phần mềm có gì khác nhau? Trả lời: Trước khi chiết xuất dữ liệu cây Gia phả ra định dạng Microsoft Office Excel cần chuyển sang chế độ hiển thị cây Gia phả. Đặt chế độ hiển...
Xuất dữ liệu phả hệ định dạng Adobe Reader (PDF) – 2024

Xuất dữ liệu phả hệ định dạng Adobe Reader (PDF) – 2024

Xuất dữ liệu phả hệ trong phần mềm Quản lý gia phả ra định dạng Adobe Reader (PDF) thì phải làm thế nào? Trước khi chiết xuất dữ liệu cây Gia phả ra định dạng Adobe Reader (PDF), cần chuyển sang chế độ hiển thị cây Gia phả. Chọn biểu tượng “Máy in” để xuất...