Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn: Phát triển và cung cấp dịch vụ công nghệ tốt tới mức vĩ đại Sứ mệnh: Trở thành đối tác công nghệ hàng đầu tại Việt Nam đem tới cho khách hàng những thành công to lớn Giá trị cốt lõi: Làm việc trung thực, tận tâm, đóng góp tích cực cho xã hội. Luôn nỗ...