Tập thể AKB hân hoan chào đón thành viên mới!

Ms Hà Thị Oanh               TT Lập trình viên

Ms Nguyễn Thủy Tiên     TT Lập trình viên

Mr Hà Minh Thanh          TV Lập trình viên

Để chào đón các “Tân Binh” của AKB và cũng muốn các “Tân Binh” sẽ hiểu thêm về văn hóa của AKB cũng như có cơ hội kết thân với đồng nghiệp. AKB đã có một bữa tiệc nhỏ vừa thân thiết vừa vui vẻ tại phòng họp. Hy vọng các “Tân Binh” sớm hòa nhập vào nhịp làm việc, nhịp nghỉ ngơi và nhịp ăn chơi của AKB.

1563415412191

1563415393265