Trả lời: Thêm nhiều Vợ/ Chồng cho thành viên bằng phần mềm có 2 cách:

Cách 1: Để thêm nhiều Vợ/ Chồng cho một thành viên bằng phần mềm thực hiện như sau:

Click chuột phải vào thành viên cần thêm vợ/ chồng trên màn hình, chọn mục Vợ chồng > Thêm mới vợ/ chồng. Thao tác như hình:

Chọn mục Vợ chồng > Thêm mới vợ/chồng.

Sau khi thêm Vợ/ chồng cây gia phả gia đình sẽ hiển thị như hình dưới:

Phả đồ sau khi thêm vợ 2, vợ 3.

Cách 2: Để thêm nhiều Vợ/ Chồng cho một thành viên bằng phần mềm, quý khách sử dụng nút “Thêm vợ 2” hoặc “Thêm chồng” trên màn hình hiển thị. Thao tác như hình:

Sử dụng nút “Thêm vợ 2” hoặc “Thêm chồng” trên màn hình.
Sau khi thêm vợ 2, nút sẽ chuyển thành “Thêm vợ ba”.

Để thêm chồng hai, làm tương tự với nút “Thêm chồng”

Để đưa Vợ 2 (hoặc vợ 3) lên làm vợ cả (vợ chính), quý khách hàng thao tác như sau:

Đưa vợ 2 hoặc vợ 3 lên làm vợ cả(vợ chính).
Thứ tự vợ đã được thay đổi.

Chúc quý khách có những trải nghiệm thật hữu ích với Phần mềm quản lý gia phả.

Tải bản dùng thử ngay phần mềm quản lý gia phả tại đây

Xem thêm: Làm thế nào để mua Phần mềm quản lý gia phả