Trả lời:

I. SAO DỮ LIỆU Ở MÁY TÍNH A

Sao lưu là một chức năng rất quan trọng để tránh mất dữ liệu cho quý khách sử dụng phần mềm quản lý gia phả của AKB Software. Để sao lưu dữ liệu chúng ta làm như sau:

1.      Chọn Menu Hệ thống và Click vào “Sao lưu dữ liệu” như hình dưới

Chọn Menu hệ thống và chọn “Sao lưu dữ liệu

2.      Cửa sổ sau sẽ hiện ra, để người dùng chọn nơi lưu trữ file sao lưu dữ liệu:

Chọn vị trí lưu file Sao lưu

3.      Sau khi chọn thư mục và đặt tên file bấm vào nút SAVE, một cửa sổ chờ sẽ hiện ra như sau:

Cửa sổ chờ Sao lưu hiện ra.

4.      Sau khi thực thi xong, file sao lưu dữ liệu sẽ được lưu ở thư mục mà ta đã chọn, thí dụ như trong lần sao lưu này, file sao lưu dữ liệu có thể tìm thầy ở thư mục đã chọn như sau:

Hoàn thành quá trình sao lưu dữ liệu

II. COPY VÀ ĐƯA DỮ LIỆU TỚI MÁY TÍNH B

Lưu ý: Toàn bộ dữ liệu hiện tại của máy tính B sẽ bị thay thế bởi dữ liệu được chọn từ file sao lưu của máy tính A. Vì thế nên thực hiện sao lưu dữ liệu tại máy tính B như đã làm với máy tính A

1.      Sử dụng công cụ (đĩa USB) để Copy File Sao lưu đã làm từ máy tính A sang máy tính B.
Hoặc gửi file đã sao lưu từ máy tính A sang máy tính B bằng gmail, driver, các mạng xã hội khác.

2.      Chọn Menu hệ thống, và click vào Khôi phục dữ liệu như hình dưới đây:

Chọn Menu hệ thống và chọn Khôi phục dữ liệu.

3.      Khi Menu này được chọn, cửa sổ chọn file backup sẽ hiện ra như sau

Cửa sổ chọn file backup hiện ra.

4.      Bấm nút chọn file để chọn file dữ liệu đã sao lưu từ máy A, cửa sổ sau sẽ hiện ra:

Chọn file dữ liệu đã sao lưu trước đó.

5.      Sau khi chọn file và bấm vào nút Open, sẽ quay về cửa sổ

6.      Bấm nút Khôi phục, cửa sổ sau sẽ hiện ra:

Cửa số hiện lên khi ấn Khôi phục.

7.      Nếu bấm No quá trình khôi phục và copy dữ liệu sẽ dừng lại. Ngược lại nếu bấm Yes quá trình khôi phục và copy dữ liệu sẽ được diễn ra, cửa sổ sau sẽ hiện ra

Cửa sổ chờ Sao lưu hiện ra.

Sau khi xử lý thành công sẽ có thông báo sau, ấn OK để kết thúc quá trình khôi phục dữ liệu.

Sau khi khôi phục sẽ có thông báo như sau hiển thị ra.

Người dùng cần mở lại chương trình để sử dụng dữ liệu mới.
Lưu ý: Lúc này phần mềm đã sử dụng dữ liệu đã Sao lưu trước đó, nên tên đăng nhập và mật khẩu cũng thay đổi theo file dữ liệu.

Trong quá trình sử dụng, nếu có bất kỳ khó khăn nào, quý khách hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
AKB Software – Số 15, Ngõ 64, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
(+84 24) 3787 7529.