Từ đầu năm 2020, trong tình hình đại dịch Covid bùng phát. Cả Nhật Bản và Việt Nam đều ở trong điều kiện phòng chống dịch. Các phiên họp định kỳ giữa 2 đối tác Việt Nhật trong liên doanh AKB chuyển sang hoàn toàn trực tuyến.

Ngày 13 tháng 7 năm 2021. Phiên họp định kỳ tổng kết tình hình SXKD 6 tháng đầu năm của liên doanh AKB được tổ chức tại VP tập đoàn AIC tại Hà Nội và VP công ty KBS tại Nagasaki.

Lãnh đạo công ty AKB báo cáo

Hai bên đã nghe báo cáo về kết quả sản xuất nửa đầu năm 2021, báo cáo về tình hình biến động thị trường, tình hình thay đổi về nhân lực lao động tại Nhật và Việt Nam, báo cáo về Doanh thu và lợi nhuận 2 quý đầu năm.

Qua đó, Kết quả 6 tháng đầu năm 2021 của công ty liên doanh đã tăng 8% và lợi nhuận tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020 và bước đầu đạt kế hoạch đề ra trong điều kiện cách ly từng phần.

Hội nghị cũng thống nhất kế hoạch điều động nhân lực phù hợp giữa 2 thị trường Việt và Nhật và công tác đào tạo nhân lực hỗ trợ tại công ty AKB trong với điều kiện phong tỏa xã hội vì Covid 19.

Tập huấn lập trình cho các nhân viên VP, KT và phiên dịch viên tại công ty.

PV Tập đoàn AIC Gr