Công ty TNHH Liên Doanh Phần Mềm AKB Software, nhiệt liệt chào mừng 76 năm Quốc Khánh nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam 02/09/1945 – 02/09/2021.

AKB đồng hành cùng chính phủ, và toàn quốc trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Chúc cho Việt Nam nhanh chóng chiến thắng đại dịch Covid-19.