Về chúng tôi

Công ty TNHH Liên doanh phần mềm AKB Software (AKB) là công ty liên doanh giữa Tập đoàn AIC của Việt Nam (www.aicgroup.com.vn) và Công ty TNHH công nghiệp KUBO (http://www.kubo-ind.co.jp), Công ty TNHH phần mềm KB (www.kbsoft.co.jp) của Nhật Bản.
Mang sứ mệnh là cầu nối giữa Nhật Bản và Việt Nam, công ty TNHH liên doanh phần mềm AKB Software được thành lập vào ngày 28 tháng 1 năm 2008.