Thay đổi màu cho các thành viên và đánh dấu thành viên đã mất trong phần mềm quản lý gia phả thì làm thế nào?

Trả lời: Để thay đổi màu cho các thành viên trong mục vẽ cây gia phả, người dùng sử dụng nút “Tùy chọn hiển thị cây phả hệ” trên thanh Toolbar: Hộp thoại “Tùy chọn vẽ cây” hiện ra, người dùng mở và lựa chọn để thay đổi màu sắc ở các mục “ Màu chữ”, “Màu nền”, “Màu nền...

Thay đổi kiểu chữ hiển thị trên cây gia phả thì làm thế nào?

Trả lời: Để thay đổi kiểu chữ trong mục vẽ cây gia phả, người dùng sử dụng nút “Tùy chọn hiển thị cây phả hệ” trên thanh Toolbar: “Tùy chọn hiển thị cây phả hệ” trên thanh Toolbar Hộp thoại “Tùy chọn vẽ cây” hiện ra, người dùng mở và lựa chọn các kiểu chữ như hình...

Thay đổi khung hình trong mục vẽ cây gia phả (cây phả hệ) như thế nào?

Để thay đổi khung hình trong mục vẽ cây gia phả, người dùng sử dụng nút “Tùy chọn hiển thị cây phả hệ” trên thanh Toolbar: Chọn Tùy chọn hiển thị cây phả hệ trên thanh Toolbar Hộp thoại “Tùy chọn vẽ cây” hiện ra, người dùng mở và lựa chọn các kiểu khung như hình sau:...