Thiết kế website

Thiết kế website

Thiết kế website doanh nghiệp, thương mại điện tử, sử dụng công nghệ hiện đại,…

Phái cử nhân lực

Phái cử nhân lực

PHÁI CỬ NHÂN LỰC Công ty có chương trình đào tạo, và phái cử nhân viên sang làm việc tại Nhật Bản....

Phát triển phần mềm

Phát triển phần mềm

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Nhận phát triển phần mềm theo ý tưởng khách hàng. Hiện tại AKB đã có những sản...

Thiết kế website gia phả

Thiết kế website gia phả

THIẾT KẾ WEBSITE GIA PHẢ Sản phẩm website Gia Phả của công ty AKB là sản phẩm đầu tiên và duy nhất...

Chuyển đổi số

Chuyển đổi số

CHUYỂN ĐỔI SỐ Cuộc cách mạng kỹ thuật số đã thực sự làm đảo lộn các chiến lược kinh doanh truyền...