30 GIỜ LỚP HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN TẠI AKB SOFTWARE

30 GIỜ LỚP HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN TẠI AKB SOFTWARE

Không có khả năng code thì học lập trình có được không? Nằm trong chiến lược đào tạo và phát triển nhân sự của AKB Software năm 2021, từ ngày 10/07/2021 AKB SOFTWARE chính thức mở lớp “30 giờ học lập trình cơ bản” hướng tới đối tượng là đội ngũ nhân viên...