NĂM 2021 – NHỮNG XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ NỔI BẬT NHẤT

NĂM 2021 – NHỮNG XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ NỔI BẬT NHẤT

Trong thế giới Covid 19, đặc biệt là năm 2021 năm Covid thứ 2, công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Mạng 5G, tự động hóa quy trình bằng robot (RPA)… được đánh giá là những xu hướng công...