CHÚC MỪNG 27 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN AIC (1994-2021)

CHÚC MỪNG 27 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN AIC (1994-2021)

Ngày 25/06 là một ngày tuyệt vời của tập đoàn AIC, ngày này 2021 đánh dấu kỉ niệm 27 năm hoạt động không ngừng nghỉ của các thành viên trong tập thể AIC nói chung và các công ty thành viên nói riêng. Mỗi năm thêm một tuổi mới, mỗi năm thêm một phát triển. 27 năm hành...