8 xu hướng phát triển công nghệ chiến lược năm 2021

8 xu hướng phát triển công nghệ chiến lược năm 2021

Năm 2021, cùng AKB Software tìm hiểu 5 xu hướng phát triển công nghệ chiến lược 5G là xu hướng chính thống 2020 5G đã được nhấn mạnh là nhân tố thay đổi cục diện thế giới, tác động sau rộng tới đời sống kinh tế – xã hội, an ninh – quân sự của các quốc gia. Sau năm...
Index