AKB_Tuyển Tester Kiểm thử phần mềm 2021

Tuyển Tester Kiểm thử phần mềm

AKB Software có nhu cầu tuyển dụng vị trí tester kiểm thử phần mềm như sau. Mô Tả Công Việc  Phụ trách phân tích và kiểm tra các luồng chức năng nghiệp vụ và tính năng các sản phẩm phần mềm ...