AKB SOFTWARE CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

AKB SOFTWARE CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

Khác với đàn ông người phụ nữ ngay từ khi sinh ra đã được mang sứ mệnh vô cùng quan trọng. Những đức tính tuyệt vời để thực hiện những sứ mệnh đó. Sự mạnh mẽ – tự tin để làm công việc mình yêu thích. Sự tinh tế khéo léo trong đối nhân xử thế, hay hiền dịu, nhẹ...