CẬP NHẬT GOOGLE CHORME – ĐỂ VÁ LỖI BẢO MẬT – 2021

CẬP NHẬT GOOGLE CHORME – ĐỂ VÁ LỖI BẢO MẬT – 2021

Theo khuyến cáo của một số tổ chức an ninh mạng uy tín, người dùng trình duyệt web Google Chrome nên cập nhật bản mới nhất để đảm bảo an toàn cho các dữ liệu cá nhân, kịp thời vá những lỗi bảo mật nghiêm trọng. Mới đây, bài đăng trên blog chính thức, Google thông báo...